Το Πρόγραμμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Παιδαγωγική μέσω της Τέχνης. Εμψύχωση ομάδας-Συστημική προσέγγιση” ξεκίνησε τη χρονιά 2019 στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ.

Το επιστημονικό πλαίσιο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί από την παιδαγωγό Κατερίνα Ανωγιαννάκη και έχει αντικείμενο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εμψύχωση και τον συντονισμό ομάδων μέσα από την συστημική οπτική στην εκπαιδευτική πράξη.

Το πρόγραμμα, είναι σχεδιασμένο με στόχο να εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες για τον ρόλο του συντονιστή ομάδας παιδιών ή ενηλίκων, με κύριο άξονα την κριτική παιδαγωγική και την εμβάθυνση στη θεωρία συστημάτων, μιας και κύριος άξονας του προγράμματος είναι η σχέση της συστημικής ψυχολογίας με την παιδαγωγική και την εφαρμογή αυτής της σχέσης μέσα στην ομάδα.

Χώρος Διεξαγωγής Προγράμματος: Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, Σπ. Δοντά 12-Μακρυγιάννη/Ακρόπολη

Χρονική διάρκεια προγράμματος:
Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 2 έτη.
Κάθε έτος χωρίζεται σε 2 κύκλους (εξάμηνα) σπουδών.
Α’ εξάμηνο:Σεπτέμβριος-Ιανουάριος
Β’ εξάμηνο: Φεβρουάριος-Ιούνιος

Για την ολοκλήρωση κάθε έτους οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επαρκώς και τα 2 εξάμηνα.
Δικαίωμα Απουσίας: 1 Σαββατοκύριακο σε κάθε εξάμηνο.
Σύνολο απουσιών ανά έτος: 2 Σαββατοκύριακα.

________________________________________________________________________________________

Μορφή Εκπαίδευσης:
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα αποκλειστικά δια ΄ζώσης και είναι βιωματικά. Υπάρχουν και θεωρητικά μαθήματα με ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα (σχεδιασμοί εργασιών σε μικρές ομάδες)

Ενημερωθείτε για το ΝΕΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΩ

Διάρκεια ωρών 1ου έτους:
160 ώρες μαθημάτων + 20 ώρες δημιουργία δράσεων/εργασιών = 180 ώρες

Διάρκεια ωρών 2ου έτους:
160 ώρες μαθημάτων + 20 ώρες εκπόνηση γραπτής εργασίας + 20 ώρες δημιουργία ομαδικού δρώμενου= 200 ώρες

Επιπλέον ώρες 2ου έτους:
20 ώρες Εποπτεία/Συμβουλευτική Ομάδας (4 συναντήσεις μέσα στο έτος από 5 ώρες κάθε συνάντηση)
50 ώρες σχεδιασμός και καταγραφές δράσεων σε ομάδες παιδιών ή ενηλίκων

Σύνολο ωρών Α και Β έτους: 450 ώρες

________________________________________________________________________________________

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα 1ου έτους: 1500 ευρώ (εγγραφή και κράτηση θέσης 300 ευρώ+ 10 δόσεις των 120 ευρω)

Διδακτρα 2ου έτους: 1500 ευρώ ( 10 μηνιαίες δόσεις των 150 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προκαταβολή κατοχυρώνει τη θέση του/της συμμετέχοντα/ουσας και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης.

Μέγιστος Αριθμό Συμμετεχόντων για την χρονιά 2022-2023: 20 άτομα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ:

-Παρακολούθηση δωρεάν των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

-Συμμετοχή σε ομάδες αυτομόρφωσης επάνω στην εκπαίδευση που πραγματοποιούνται στο Ροδάκινο.

________________________________________________________________________________________

Σε ποιούς απευθύνεται: Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, θεατρολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, ηθοποιούς, εμψυχωτές και όλους όσοι ασχολούνται με ομάδες παιδιών και ενηλίκων σε θέματα εμψύχωσης και συντονισμού ομάδας.

Τίτλος: Μόλις ολοκληρωθούν και τα 2 έτη σπουδών οι συμμετέχοντες λαμβάνουν “Βεβαίωση Σπουδών” από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, στην οποία αναγράφεται ο τίτλος “Συντονιστής ομάδας.Εξειδίκευση στην Παιδαγωγική μέσω της τέχνης. Συστημική προσέγγιση”

Την βεβαίωση ακολουθεί αναλυτική περιγραφή:
-μαθημάτων παρακολούθησης
-ωρών διδασκαλίας και πρακτικής ανά μάθημα
-Τίτλος εργασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύνολο των ορών επιμόρφωσης ορίζεται στις 450. Με βάση την παρούσα νομοθεσία η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται για πρόσληψη σε ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ κλπ με 0,25 μόρια ανά 25 ώρες επιμόρφωσης, αν αφορά το διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Έναρξη μαθημάτων Α ΄έτους: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Έναρξη εγγραφών έτους 2022-2023: Απρίλιος 2022

Εγγραφές- εκδήλωση ενδιαφέροντος: Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο μέσω e-mail στο teamrodakino@gmail.com, γράφοντας τον τίτλο του προγράμματος, και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να στείλετε και βιογραφικό σημείωμα.

Συνέντευξη: Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη με τους υποψήφιους συμμετέχοντες με στόχο την γνωριμία με τους υπεύθυνους του προγράμματος και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.

Επιστημονικά υπεύθυνη σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, Παιδαγωγός, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα ψυχολογίας: Γιώργος Παραδείσης, ψυχολόγος-συστημικός ψυχοθεραπευτής, MSc Κοινωνιολογίας, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

________________________________________________________________________________________