ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ και Β’ ΕΤΟΥΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021-ΙΟΥΛΙΟΣ 202
3

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Συστημάτων
 • Ανθρώπινη επικοινωνία
 • Οι ρόλοι στο σχολείο και την οικογένεια
 • Η σημασία του πλαισίου στην αλληλεπίδραση της ομάδας
 • Το σχολείο ως σύστημα
 • Παιδαγωγός-σύμβουλος ομάδας
 • Προσωπικός και επαγγελματικός ρόλος/Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.

 • Η παρατήρηση ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Ο ρόλος του συντονιστή-παιδαγωγού ομάδας
 • Κριτική παιδαγωγική
 • Συστημική παιδαγωγική
 • Κριτική θεωρία
 • Συμπερίληψη και ειδική αγωγή
 • Δυναμική και εμψύχωση ομάδας
 • Αισθητηριακή ανακάλυψη στις βρεφικές και νηπιακές ηλικίες
 • Η μέθοδος project ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Η παιδαγωγική φιλοσοφία των σχολείων Reggio Emilia. Παιδαγωγική Frene. Η προσέγγιση του Summerhill.
 • Παιδαγωγική και απώλεια.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ.

 • Process Art και δημιουργική σκέψη
 • Εισαγωγή στο Θεατρικό Παιχνίδι
 • Χορός και προσωπικός χώρος
 • Εικαστικό παιχνίδι και περιβάλλοντα δράσης
 • Η εικόνα ως μέσο έκφρασης και δράσης (ζωγραφική/φωτογραφία/κινηματογράφος)
 • Μουσική και έκφραση
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μουσεία και ομάδες
 • Παραμύθι-αφήγηση και περιβάλλον έκφρασης στην ομάδα
 • Performance/Site specific
 • Τέχνη και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων
 • Video art
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις διδακτικών μαθημάτων μέσω των εκφραστικών τεχνών
 • Λογοτεχνία και θεατρική έκφραση
 • Αρχιτεκτονική και ομαδική δράση/Κοινοτική παρέμβαση

ΩΡΕΣ-ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 σαββατοκύριακο κάθε μήνα 10:00-18:00 για το πρώτο ετος.

Στο δεύτερο έτος προστίθεται 1 Παρασκευή κάθε μήνα 19:00-22:00 και τα μαθήματα του Σαββάτου πραγματοποιούνται 10:00-20:00 και της Κυριακής 10:00-18:00

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Τα μαθήματα είναι βιωματικά και πραγματοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των μελών της ομάδας. Στα θεωρητικά μαθήματα οι συμμετέχοντες συν-διαμορφώνουν τη δομή του μαθήματος με τον εκπαιδευτή μέσα από συζητήσεις που πραγματοποιοιούν σε μικρές ομάδες αναστοχασμού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα μέλη της ομάδας καλούνται να πραγματοποιούν ατομικές ή ομαδικές εργασίες (σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, Video κ.α) καθόλη τη διάρκεια των δυο ετών της εκπαίδευσης.